Werkwijze & tarieven


Steeds meer mensen maken de keuze om zelf te betalen voor ondersteuning. Er hoeft geen diagnose gesteld te worden en er hoeft geen beschikking te worden aangevraagd vanuit de gemeente. Er is geen sprake van een wachtlijst.

Na een vrijblijvende (telefonische) oriëntatie wordt er gewerkt met een uurtarief of worden maatwerk afspraken gemaakt voor een traject.

Algemeen

 • Gratis telefonische oriëntatie
 • Iedere situatie is uniek en vraagt maatwerk. Vandaar dat er veelal met een trajectprijs wordt gewerkt
 • Genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW
 • Telefonisch overleg en afstemming derden  €45,-
 • Gesprek met derden (school, huisarts etc.)  €80,-
 • Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos geannuleerd worden
 • Facturatie voorafgaand aan afspraak
 • Betalingstermijn van 14 dagen
 • Voor meerdere kinderen uit één gezin gelden andere tarieven
 • Kosten voor kindbehartigerstrajecten en SCHIP-coaching worden in de regel op basis van 50/50% aan beide ouders doorberekend
 • Algemene voorwaarden zijn opgenomen in overeenkomst

Voor de ondersteuning van minderjarigen is toestemming nodig van de gezaghebbende (ouder(s)) en of het kind. Dit werkt zo:

Tussen de 0-12 jaar:

toestemming nodig van de gezaghebbende ouder(s)

Toesteming ouders

Tussen de 12-16 jaar:

toestemming nodig van het kind en de gezaghebbende ouder(s)

Toesteming ouders en kind

Tussen de 16-18 jaar:

toestemming nodig van het kind

Toesteming kind

Tarieven voor ouders

Scheidingscoach

Deze ondersteuning is maatwerk en vindt ten alle tijden plaats in een traject:

 • Na een zorgvuldige gratis oriëntatie volgt voorstel.
 • Voorstel is altijd inclusief persoonlijke coaching sessie, onbeperkt e-mail contact en telefonische consultatie gedurende een maand of langer.

Kindbehartiger

 • Basistraject (intake, gesprek ouder samen/apart, 3 gesprekken kind, adviesgesprek kind, adviesgesprek ouders, verslaglegging)
€650,-
 • Individueel begeleidingsgesprek (max. 1 uur)
€80,-
 • Gesprek met kind en ouder(s) (max 1,5 uur)
€120,-

SCHIP coaching

Hele traject omvat doorgaans 8-10 sessies.

 • Per sessie (1,5 uur)
€140,-

Tarieven voor kinderen

Kindbehartiger

 • Basistraject (intake, gesprek ouder samen/apart, 3 gesprekken kind, adviesgesprek kind, adviesgesprek ouders, verslaglegging)
€650,-
 • Individueel begeleidingsgesprek (max. 1 uur)
€80,-
 • Gesprek met kind en ouder(s) (max 1,5 uur)

€120,-

Jongerencoach

 • Kennismakingsgesprek kind en/of ouders
€50,-
 • Individueel gesprek (kind, ouder) (max.1 uur)
€80,-