Scheidingscoaches maken een eind aan vechtscheiding

Hoe kan een scheidingscoach een vechtscheiding voorkomen of beëindigen?

Scheidingscoaches vormen een waardevolle aanvulling op bestaande professionals zoals de mediator of advocaat. Zij richten zich op de emoties en conflicten die ouders ervaren tijdens en na hun scheiding en die het maken van goede afspraken voor de toekomst in de weg staan. Scheidingscoaches kunnen ouders ondersteunen in het proces zodat zij ook na de scheiding hun ouderrol zo kunnen invullen dat de kinderen er geen last hebben. Én leren zij ouders om te gaan met de moeilijke situatie, waardoor de kans op uitval op het werk geminimaliseerd wordt (hoog ziekteverzuim tijdens het scheidingsproces). In de meeste gevallen kan een scheidingscoach een vechtscheiding voorkomen of de-escaleren.

Succesvol Scheiden Nederland

Ik ben aangesloten bij Succesvol Scheiden Nederland, een landelijke netwerkorganisatie met coaches verspreid over heel Nederland. Ik bied ouders een gecertificeerd coachprogramma aan, dat hen in een aantal stappen leert hoe ze uit een vechtscheiding kunnen blijven: Hoe de negatieve emoties aan te pakken; hoe te communiceren op de juiste manier met de andere ouder via WhatsApp en e-mail en hoe een compromis te sluiten. Tevens leren ouders wat de scheiding betekent voor hun kinderen en hoe ze samen na de scheiding de opvoeding vorm kunnen geven. Het programma hoeft niet door beide ouders gevolgd te worden, het werkt ook als één van de ouders zich meldt.

Voorkomen van een vechtscheiding

Het is geen onwil waardoor ouders in een vechtscheiding belanden. Iedere ouder begint aan een scheiding met de beste intenties en iedere ouder zet het belang van hun kind voorop. Helaas lukt het niet altijd om uit het conflict te blijven. De oplossingsgerichte aanpak van Succesvol Scheiden Nederland helpt de oorspronkelijke intenties én het belang van het kind weer in het juiste perspectief te zetten.

Ellen wendde zich met de moed der wanhoop tot een scheidingscoach, maar het telefoonnummer van de advocaat om een rechtszaak te beginnen lag al klaar. Ellen gaf vooral haar ex-partner de schuld van de scheiding en kon niet meer zien wat ze zelf nog kon veranderen om het tij te keren. Ze was boos en teleurgesteld over haar mislukte relatie en alle gebeurtenissen die hadden geleid tot de scheiding en maakte zich ernstig zorgen wat dit zou betekenen voor hun twee zoontjes en hun toekomst. Gelukkig kon Ellen na het volgen van het programma Succesvol Scheiden haar woede en teleurstelling omzetten in een neutrale houding en wist ze hoe ze met haar e-mails en WhatsApps samen kon werken met de andere ouder. Bovendien kon ze uit de conflicten blijven door compromissen te sluiten met de vader van haar kinderen. Daardoor hadden haar kinderen veel minder last van de scheiding en kwam er ruimte om te denken aan haar eigen toekomst.

Samen met de mediator hebben deze ouders vervolgens de scheiding naar tevredenheid kunnen afronden. Ze konden nu  samen overleggen over de opvoeding van de jongens en de jongens voelden dat ze van hun beide ouders mochten houden.

Meer weten? Bel of mail me voor een vrijblijvend gesprek:    06 – 36 21 23 32 of scheidingscoach@losbinden.nl

Add your comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *